ÁSZF

 

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Az ÁSZF a honlapunkon megtalálható minden szállásunkra vonatkozik!

A Szolgáltató adatai

Ádám Apartmanház:

WOLDOX KFT

Székhelye (= Szolgáltatás címe): 8600 Siófok, Petőfi sétány 40.

Cégjegyzékszám: 14-09-311963

Adószám: 23563144-2-14

Táncsics Vendégház:

ÁDÁM JÓZSEF SZABOLCS (magánszemély)

Székhelye (= Szolgáltatás címe): 8600 Siófok, Petőfi sétány 40.

Telephelye: 8600 Siófok, Táncsics Mihály út 7.

Általános szabályok

Jelen „Általános Szerződési Feltételek” szabályozzák szolgáltató szálláshelyének és szolgáltatásainak igénybe vételét. Speciális, egyedi feltételek nem képezik részét a közölt Általános Szerződési Feltételeknek, de nem zárják ki a külön megállapodások megkötését.

Szerződő felek

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a Vendég veszi igénybe. A mennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül adja le a Szolgáltatónak, úgy a Vendég a Szerződő fél.

Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég megbízásából egy harmadik személy adja le a Szolgáltatónak, az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és a Közvetítő között megkötött szerződés szabályozza. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a Vendéget.

A Szerződés létrejötte

A Vendég szóban vagy írásban megküldött ajánlatkérésére a Szolgáltató ajánlatot küld. Az ajánlat érvényessége a választott szobatípus szabad kapacitásáig él, tehát akkor szűnik meg, amikor Szolgáltató visszajelzés hiányában harmadik félnek értékesíti az adott szobát. Vendégnek újabb ajánlatkérést kell továbbítani Szolgáltató részére, aki aktualizálja a kiküldött ajánlatot az elérhető szobatípusokra.

A Szerződés a Vendég írásban vagy szóban leadott foglalásának a Szolgáltató általi írásban megküldött visszaigazolásával jön létre. A foglalás véglegesítése az előleg beérkezésekor történik, az előleg beérkezéséig mindkét fél indoklás nélkül lemondhatja a foglalást!

A Szolgáltató az ajánlatban a Szolgáltató honlapjához elérhetőséget biztosít, és megjelöli pontosan a lefoglalható szobát, a honlapon a Vendég tájékozódhat az ÁSZF feltételeiről.

A Vendég írásban leadott foglalásával elismeri, hogy az Általános Szerződési Feltételeket elolvasta és elfogadta azokat!

Vendég által szóban leadott, Szolgáltató által vissza nem igazolt foglalás, módosítás, megállapodás nem szerződés értékű.

A Vendég és a Szolgáltató között létrejött, szállás, illetve egyéb szolgáltatás igénybevételéről szóló szerződés határozott időtartamra szól.

 • Amennyiben a Vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a szállást, a Szolgáltató jogosult a szerződésben kikötött szolgáltatás teljes ellenértékére, a megüresedett szobát újra értékesíteni.
 • Amennyiben Vendég tartózkodásának hosszabbítását kérvényezi, az csak a Szolgáltató visszaigazolását, engedélyét követően léphet érvénybe.
 • Amennyiben Vendég a kötelező határidőig (10:00) nem hagyja el a szobáját, abban az esetben Szolgáltató díjat számolhat fel (a napi szobaár 100 %-a) a Vendég terhére.

Fent említett szerződés módosításához és/vagy kiegészítéséhez a Vendég és a Szolgáltató által írásbeli megállapodás szükséges.

Árak

A szállások szobaárai, csomagárai a Recepción elérhetőek. Egyéb szolgáltatások árlistái az adott részlegeken (étterem, kávézó) állnak rendelkezésre.

Szolgáltató a meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül szabadon változtathatja, a honlapunkon az árak tájékoztató jellegűek a pontos árat minden esetben az árajánlat tartalmazza amit a vendégnek írásban küldünk el. Az árak az általános forgalmi adót minden esetben tartalmazzák, a szobaárnak viszont nem képezi részét az idegenforgalmi adó, mely a helyszínen, Vendég által fizetendő. A Szolgáltató a hatályos adó-törvény (ÁFA, IFA) módosulása miatti többletterheket, előzetes értesítés mellett, áthárítja a Vendégre.

 

Foglalási és lemondási feltételek

A foglalás és ajánlatkérés formája

A Szolgáltató szálláshelyfoglalást kizárólag e-mail/online foglalási rendszer útján fogad el.

Ajánlat vagy információkérés céljából az elérhetőségeink:

 • Honlap: www.adam-apartmanhaz.hu
 • E-mail: adamapartman@t-online.hu
 • Telefon: +36 209311309

Visszaélések elkerülése végett, amennyiben a vendég a foglalásban megadott e-mail címen nem elérhető, vagy az elérhetőség helytelennek bizonyul, és így nincs lehetőség a foglalás jogszerűségének megerősítésére, a Szolgáltató fenntartja a foglalás törlésének jogát, mellyel az elszállásolásra vonatkozó jogigény is megszűnik.

 • Telefonon keresztül csak előzetes foglalást tudunk felvenni, amely az e-mailben történt megerősítést követően válik véglegessé.

A foglalás visszaigazolásával a Szerződő fél elismeri, hogy a foglalási és lemondási feltételeket megismerte, és azokat elfogadta!

Előleg fizetése

A foglalás véglegesítéséhez előleg fizetése szükséges!
Az előleget, kérjük a foglalás visszaigazolásában megadott dátumig átutalni szíveskedjék!
A határidő lejárta után foglalását töröljük!
A szállásdíj fennmaradó része a helyszínen, érkezéskor fizetendő!

Az előleg összege:

Az előleg összegét a Szolgáltató a visszaigazolásban pontossan meghatározza.

Az előleg befizetésének lehetőségei:

 • Banki átutalással
 • Készpénzes befizetés a közvetlenül a számlavezető bankban vezetett számlára
 • Postai csekkes befizetéssel (rózsaszín csekk)
 • Előleg fizetése SZÉP-kártyával

Az előleget az alábbi számlára kérjük átutalni:
Számlatulajdonos:
Számlavezető bank:
Számlaszám:
SWIFT code:
Iban code:

Átutalás, illetve készpénzes befizetés esetén a közlemény rovatba kérjük tüntessék fel:
Név: amellyel a szállást lefoglalták: Figyelem! Ha a befizető más, mint a szállás lefoglalója, akkor kérem, írják rá a közlemény rovatba a szállásfoglaló nevét!
Foglalási azonosító: csak abban az esetben kap foglalási azonosítót, ha a honlapunkon foglalta le szállásunkat. Ha nem rendelkezik ilyen számmal, elegendő a szállásfoglaló nevét feltüntetni a közlemény rovatban!
Ennek hiányában nem tudjuk beazonosítani az ÖN befizetését!

Előleg fizetése SZÉP-kártyával:
Az előlegfizetés SZÉP kártyával módjáról kérem, hogy tájékozódjon a kártya kibocsátó bank honlapján. A szálláshelyek kiválasztásnál az ÁDÁM APARTMANHÁZ SIÓFOK -ot keresni szíveskedjenek.
A MKB SZÉP-kártya esetén az előfoglalási tranzakció elindításához kérem. küldje el a SZÉP-kártyaszámot!

Ha az előleget SZÉP-kártyával egyenlíti ki a Vendég, ebben az esetben a foglalót nem áll módunkban visszaadni, még korai lemondás esetén sem!

Kérjük, az előleg befizetése előtt olvassa el a lemondási feltételeket!

Az előleg vagy a teljes szállásdíj megérkezésekor visszaigazoló e-mailt küldünk Önnek!

A fenti dátum után már nem véglegesítheti foglalását és új foglalást kell kezdeményeznie.
Az  új foglaláskor azonban nem tudjuk garantálni, hogy a korábbi foglalás időpontban még lesz-e szabad hely!
Kérem, ügyeljen a befizetési határidők pontos betartására!

Bejelentkezés és kijelentkezés

A szálláshelyet érkezés napján 14.00-22.00 óra között lehet elfoglalni és elutazás napján 10.00 óráig kérjük elhagyni. Eltérő igény esetén kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot. A lefoglalt szálláshelyet az érkezés napján 22 óráig tartjuk fenn, ha korábban nem történt jelzés a késői érkezésről, ezután a Szállásadó jogosult annak értékesítésére.

A szálláshely elfoglalásakor bejelentőlapot kérünk kitölteni, amely a következő adatokat tartalmazza:

 • Személyes adatok (felnőtt vendégeknél név, lakcím, szül. hely és idő, útlevél vagy szem. ig. szám; gyermekeknél név, szül. hely és idő)
 • A vendég járművének rendszáma
 • Érkezés és elutazás napja
 • 1 db érvényes e-mail cím
 • A foglalással létrejött anyagi felelősség
 • Aláírás

Felhívjuk kedves vendégeink figyelmét, hogy az igénybe vett szolgáltatások és a szállásdíj utáni anyagi felelősség a bejelentőlap pontos kitöltésétől és a vendég általi aláírásától függetlenül a szálláshely elfoglalásától fenn áll. A szálláshely elfoglalásának a vendég részére történt kulcsátadás minősül.

Amennyiben a vendég a foglalásában megadott időpontnál korábban szeretné a már elfoglalt szálláshelyet elhagyni, a vendég a foglalás teljes időtartamának megfelelő szállásdíjat köteles megfizetni

A kijelentkezéskor a szobakulcsot kérjük leadni a személyzetnek.

A vendég által igénybe vehető kedvezmények általános esetben nem halmozhatóak.

Lemondási feltételek

A foglaló nélküli foglalások lemondása ingyenes. Kérjük azonban a vendégeinket, hogy a lemondásukat minden esetben, e-mailben legalább az érkezést megelőző 8 nappal korábban tegyék meg. Amennyiben a lemondást kiváltó ok ennél később keletkezik, kérjük azt a legrövidebb időn belül a szállásadó felé jelezni.

A foglalóval megerősített foglalások lemondása esetén az alábbi szabályok érvényesek:

-Ha a lemondás a foglaló befizetése előtt történik írásban, abban az esetben a lemondás ingyenes.

-Ha a lemondás a foglaló befizetése után, de az érkezést megelöző 48 óra előtt történik írásban, akkor a Szolgáltató törli a foglalást, ez esetben az előleg már nem jár vissza a Vendégnek, de a Szolgáltató egyéb költséget már nem számol fel a Vendégnek! Az ingyenes lemondási határidő mindig az előleg elutalásának a dátuma!

-Ha a lemondás az érkezést megelőző 48 órán belül történik, vagy a Vendég írásban nem monja le a foglalást és nem jelenik meg, akkor a Szolgáltató a teljes foglalási összeg megtérítésére kötelezheti a Vendéget!

-Ha a lemondás a foglaló befizetése után, de közös megegyezéssel történik, és ezt mindkét fél írásban közli, akkor a Szolgáltató kötelezetséget vállal arra, hogy az előleget a lemondás után legkésőbb 180 napon belül, de maximum az adott év foglalási szezon végéig (adott év augusztus 30-ig) a Vendég számlájára visszautalja!

Foglalót NEM áll módunkban visszaadni.

Nem jár vissza a foglaló abban az esetben sem, ha a vendég a megadott előleg elutalásának időpontja előtt elutalta a foglalót, ebben az esetben a lemondási határidő a foglaló elutalásának dátumára módosul! Kérjük minden kedves vendégünket, csak abban az esetben utaljanak idő előtt, ha teljesen biztosak a foglalásukban, mert minden előleg vissza nem téritendő bevételként kerül könyvelésre!

Nem jár vissza a foglaló abban az esetben sem, ha a foglalás időpontja a vendég kérésére módosításra kerül és az új időpont lemondása megfelelne a lemondási feltétekben rögzített feltételeknek.

 

A foglalási időpont módosítása, kizárólag IDŐPONT MÓDOSÍTÁSI DÍJ ellenében lehetséges.
Időpont módosítás esetén az “időpont módosítási” díj érkezéskor fizetendő!
2000Ft/módosítás

Közvetítők által értékesített foglalásokra vonatkozó feltételek:

A Szolgáltató szálláshelyeit értékesítő más fórumok közvetítésével (online szállásfoglaló portálok és utazási irodák) érkező vendégekre is a jelen foglalási és lemondási feltételek érvényesek. Más értékesítési csatornákon található és a Szolgáltató saját honlapján (www.adam-apartmanhaz.hu) található adatok különbözősége esetén minden esetben a Szolgáltató saját honlapján található információk irányadóak. Ezek különbözőségéért, az ebből eredő esetleges károkért szálláshelyünk semmilyen felelősséget nem vállal.

Felek az elszállásolási szerződésből eredő vitáikat minden esetben megkísérlik békés úton rendezni. Amennyiben a békés rendezés nem vezetne eredményre, úgy felek a viták eldöntését jogi útra terelik. Felek a jelen szerződésből eredő vitáik eldöntésére, hatáskörtől függően, a Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.

 

A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

A Vendég a szobát az érkezés napján 14:00-tól foglalhatja el (Check-in) és az utolsó tartózkodási napon délelőtt 10:00-ig köteles elhagyni (Check-out), kivéve, ha előzetes megbeszélést követően Szolgáltató korábbi érkezést (Early check-in) illetve a későbbi elutazást (Late check-out) nem teszi a Vendég számára lehetővé.

 • Amennyiben Vendég nem jelenik meg este 22:00-ig, Szolgáltató visszaléphet a szerződés megkötésétől, kivéve, ha a Vendég előre nem jelzi késői bejelentkezésének igényét.
 • Amennyiben Vendég a szobára előleget fizetett, abban az esteben a szerződés él, Szolgáltató, nem állhat el a szerződés megkötésétől. Amennyiben a Vendég nem jelenik meg, a befizetett előleg Szolgáltatót illeti, vissza nem térítendő.

Háziállatok

A Szolgáltató szobáiba háziállat nem vihető be.

Klíma használat

A berendezések rendeltetésszerű használata esetén a klíma ingyenes, tartalmazza a szoba ár. 

Nyitott ablaknál,ajtónál történő szabálytalan klíma használat esetén pótdíjat számítunk fel,aminek az összege 2000 Ft / nap.

A szerződés teljesítésének visszautasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése

A Szolgáltató jogosult a szállás-szolgáltatásra szóló szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha:

 • a Vendég rendeltetés szerűén használja a rendelkezésre bocsátott szobát, illetve a létesítményt;
 • a Vendég a szálláshely biztonságával, rendjével, annak alkalmazottaival kifogásolhatóan, durván viselkedik, alkohol, vagy drogok befolyása alatt áll, fenyegető viselkedést tanúsít;
 • a Vendég fertőző betegségben szenved;
 • a Vendég nem teljesíti a Szerződésben meghatározott előleg, vagy részszámla-fizetési kötelezettségét a meghatározott időpontig

Amennyiben a felek közötti szerződés „vis major” okokból nem teljesül, a szerződés megszűnik.

A Vendég kötelezettségei

 • A Szerződő fél köteles a szerződésben megrendelt szolgáltatások ellenértékét a szerződésben meghatározott időpontig és módon kiegyenlíteni.
 • A Vendég gondoskodik arról, hogy a felelőssége alá tartozó 14 év alatti gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon a Szolgáltató szállásain.

A Vendég kártérítési felelőssége

A Vendég mindazon károkért és hátrányokért felelős, melyeket a Szolgáltató vagy harmadik személy a Vendég, vagy kísérője, vagy az ő felelőssége alá tartozó más személyek hibájából elszenved. E felelősség akkor is fennáll, amennyiben a károsultnak jogában áll kárának megtérítését közvetlenül a Szolgáltatótól igényelni.

A vendég betegsége, halála

Amennyiben a szállás-szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a Vendég megbetegszik, és maga nem képes saját érdekében eljárni, a Szolgáltató orvosi segítséget ajánl fel.

A Vendég betegsége/halála esetén a Szolgáltató költség-kompenzációra tart igényt a beteg/elhunyt hozzátartozója, örököse, illetőleg a számlafizetője részéről; az esetleges orvosi és eljárási költségek, az elhalálozást megelőzően igénybevett szolgáltatások ellenértékének, és a betegség/haláleset kapcsán a felszerelések, berendezési tárgyakban keletkezett esetleges károk tekintetében.

A Szolgáltató kötelezettsége

A Szolgáltató köteles:

 • a szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatást az érvényes előírások, szolgáltatás standard-ek szerint teljesíteni
 • a vendég írásos panaszát kivizsgálni és a probléma kezeléséhez szükséges lépéseket megtenni, melyet köteles írásban is rögzíteni

A Szolgáltató kártérítési felelőssége

A Szolgáltató felelősséget vállal minden olyan, a Vendéget ért kárért, mely a létesítményein belül, a Szolgáltató, vagy annak alkalmazottai hibájából következett be.

A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek a Szolgáltató alkalmazottainak és vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a vendég maga okozta.

A Szolgáltató kijelölhet olyan helyeket a szállodában, ahová Vendég nem léphet be. Az ilyen helyeken történt esetleges kárért, sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

A bekövetkezett kárt a Vendégnek köteles azonnal a szállásadónak bejelenteni és minden szükséges adatot a szállásadó rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.

Vis major

Azon ok, vagy körülmény (például; háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramhiány, sztrájk bekövetkezése), amely felett a fél nem bír ellenőrzéssel (vis major), bármely felet felmentik a Szerződésből eredő kötelességeik teljesítési alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll. A felek egyetértenek abban, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy ezen okok és körülmények bekövetkeztének lehetőségét a lehető legalacsonyabb szintre szorítsák, és az ezáltal okozott kárt vagy késedelmet a lehető leghamarabb helyrehozzák. A felek jogviszonyában alkalmazandó jog, eljáró bíróság A Szolgáltató és a Vendég közötti jogviszonyra a magyar Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. A szolgáltatási szerződésből eredő bármely jogvita lefolytatására a szolgáltatás helye szerint bíróság az illetékes.

Titoktartás

A Szolgáltató a szerződésben foglalt kötelezettsége teljesítése soron köteles a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény, és az adatvédelemmel kapcsolatos vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően eljárni.

 

Címkék

A címkék listája üres.